Naomi Fernandez

Jag har en examen i biologi med en intensifiering i cell- och molekylärbiologi. Jag har kompletterande utbildning i psykologi och erfarenhet av utbildning som lärare på gymnasienivå. Som biolog och brinner för psykologi finns det inget som kan upphetsa mig mer än att arbeta för Madres Hoy: platsen där mina två passioner möts, för att prata om moderskap handlar om livet i alla dess dimensioner.