Rosana Gadea

Jag är en nyfiken, rastlös och icke-konform person, som inte nöjer sig med lätta eller ytliga svar. Jag gillar att undersöka, läsa, lära mig och ifrågasätta världen omkring oss, speciellt vad som är relaterat till moderskap och föräldraskap, där det finns så många myter och falska övertygelser som kan påverka vårt och våra söners och döttrars välbefinnande. Jag är intresserad av att veta roten, orsaken, varför saker och ting och därifrån agera på ett sammanhängande och respektfullt sätt. Jag är utbildad i amning och i att förebygga och främja barns hälsa, vilket gör att jag kan erbjuda evidensbaserad information och stödja familjer i deras moderskaps- och faderskapsprocess. Jag brinner för att skriva om dessa ämnen och dela mina erfarenheter och reflektioner med andra människor som också letar efter ett mer medvetet och lyckligt sätt att leva.