Usiwi kwa watoto

Usiwi kwa watoto

Usiwi kwa watoto unaweza kujidhihirisha kwa njia mbili: kuna watoto ambao wanazaliwa wakiwa na kiwango fulani cha upotezaji wa kusikia na wengine ..