Nati Garcia

ฉันเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ เป็นแม่ และบางครั้งฉันก็เขียนบล็อกเกี่ยวกับประสบการณ์และการไตร่ตรองของตัวเอง ฉันหลงใหลในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ การเลี้ยงลูก และการเติบโตส่วนบุคคลของผู้หญิง ฉันเชื่อว่าการได้รับข้อมูลที่ดีและมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ในบล็อกของฉัน ฉันแบ่งปันคำแนะนำ แหล่งข้อมูล คำรับรอง และความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การให้นมบุตร การศึกษา สุขภาพ เพศ และความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ เป้าหมายของฉันคือการสร้างชุมชนคุณแม่ที่สนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ และสนุกสนานร่วมกัน

Nati Garcia ได้เขียนบทความไปแล้ว 79 บทความตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015