Macarena

เกือบสิบห้าปีที่แล้ว ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อฉันได้พบกับครูผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นลูกชายคนแรกของฉัน การมาถึงของเขาสอนฉันเกี่ยวกับชีวิตมากกว่าหนังสือหรือครูคนใดก่อนหน้าเขา สองปีต่อมา ครอบครัวเติบโตขึ้นพร้อมกับการมาถึงของโซเฟีย เด็กผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตตามชื่อของเธอ ซึ่งหมายถึงสติปัญญา แต่ยังนำแสงสว่างใหม่มาสู่ชีวิตของเราด้วย ในฐานะนักเขียนที่เป็นแม่ ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันความสุขและความท้าทายของการเดินทางครั้งนี้กับคุณ ฉันจึงขอเชิญคุณเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ประสบการณ์ และการสนับสนุนนี้ เพราะถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ นั่นคือในการเป็นมารดา เช่นเดียวกับในชีวิต เราเป็นนักเรียนนิรันดร์

Macarena ได้เขียนบทความ 259 บทความตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015