Susana Godoy

ฉันสำเร็จการศึกษาสาขาอักษรศาสตร์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาชีพที่ฉันเลือกเนื่องจากความหลงใหลในภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ฉันยังชอบเพลิดเพลินกับดนตรีดีๆ ทุกประเภทและทุกยุคสมัย ตั้งแต่คลาสสิกร็อคไปจนถึงป๊อปปัจจุบัน ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันจึงได้รับการเรียกให้เป็นครูมาโดยตลอด และฉันรู้สึกโชคดีที่สามารถอุทิศตนให้กับอาชีพนี้มานานหลายปี ฉันชอบถ่ายทอดความรู้และเห็นว่านักเรียนเรียนรู้และเติบโตอย่างไร แต่ชีวิตของผมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสาขาวิชาเท่านั้น ฉันยังเป็นนักเขียนเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นแม่ นี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ชีวิตมอบให้เรา แต่ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุดเช่นกัน การเป็นแม่หมายถึงการเผชิญกับโลกที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัย ซึ่งไม่มีคำตอบที่ง่ายหรือเป็นสากล ดังนั้นฉันคิดว่าการแบ่งปันประสบการณ์ คำแนะนำ และการไตร่ตรองของเรากับคุณแม่คนอื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นสิ่งสำคัญ เราอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณเด็กๆ ที่ให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่เรา และสอนให้เรามองเห็นชีวิตด้วยสายตาที่แตกต่าง

Susana Godoy ได้เขียนบทความแล้ว 364 บทความตั้งแต่เดือนกันยายน 2017