Alicia tomero

Ako si Alicia, masidhing masidhi sa aking pagiging ina at pagluluto. Gustung-gusto ko ang pakikinig sa mga bata at tinatamasa ang lahat ng kanilang pag-unlad, iyon ang dahilan kung bakit ang pag-usisa tungkol sa kanila ay nagbigay sa akin ng kakayahang sumulat ng anumang payo na maaaring ibigay bilang isang ina.