Jasmin bunzendahl

Ina ako ng dalawang anak na kasama ko siyang natututunan at lumalaki araw-araw. Bukod sa pagiging isang ina, na kung saan ay ang "pamagat" kung saan ako ay pinaka-ipinagmamalaki, mayroon akong isang Bachelor's Degree in Biology, isang Nutrisyon at Dietetic Technician at isang Doula. Gustung-gusto ko ang pag-aaral at pagsasaliksik ng lahat na nauugnay sa pagiging ina at pagiging magulang. Sa kasalukuyan ay pinagsasama ko ang aking trabaho sa isang parmasya kasama ang mga kurso at pagawaan na itinuturo ko sa iba't ibang mga paksang nauugnay sa pagiging ina.