Martha Castelos

Masigasig ang sikologo tungkol sa Emosyonal na Katalinuhan at personal na pag-unlad. Gusto kong gawin ang lahat na posible upang ang mga bata at ang kanilang mga magulang ay maayos, at ang pinakamahalaga: maging masaya, sapagkat walang mas maganda kaysa makita ang isang nagkakaisang pamilya.