Jasmin bunzendahl

Tôi là mẹ của hai đứa con mà tôi học hỏi và trưởng thành mỗi ngày. Ngoài thiên chức làm mẹ, đó là “danh hiệu” tôi tự hào nhất, tôi còn có bằng Cử nhân Sinh học, Kỹ thuật viên Dinh dưỡng và Ăn kiêng và Doula. Tôi thích học tập và nghiên cứu mọi thứ liên quan đến việc làm mẹ và nuôi dạy con cái. Hiện tại, tôi kết hợp công việc của mình trong một hiệu thuốc với các khóa học và hội thảo mà tôi dạy về các chủ đề khác nhau liên quan đến việc làm mẹ.