maria jose rodan

Mẹ, nhà sư phạm trị liệu, nhà sư phạm tâm lý và đam mê viết lách và giao tiếp. Các con tôi dạy tôi trở thành một người tốt hơn và nhìn thế giới theo một cách khác, nhờ chúng mà tôi không ngừng học hỏi ... Tình mẫu tử đã thay đổi cuộc đời tôi, có lẽ mệt mỏi hơn nhưng luôn hạnh phúc hơn.