Marta Castelos

Tôi là nhà tâm lý học, chuyên về Trí tuệ cảm xúc và phát triển cá nhân. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi thế giới tâm trí con người và cách nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta. Vì lý do này, tôi quyết định cống hiến hết mình cho nghề này, nghề này cho phép tôi giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản thân, quản lý cảm xúc và đạt được mục tiêu của mình. Niềm đam mê tâm lý học của tôi ngày càng mãnh liệt kể từ khi tôi trở thành mẹ. Tôi khám phá ra rằng làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách, khó khăn. Vì vậy, tôi thích làm mọi thứ có thể để con cái và cha mẹ được khỏe mạnh, và quan trọng nhất là họ được hạnh phúc, vì không có gì đẹp hơn khi được nhìn thấy một gia đình đoàn kết.