Sergio Gallego

Tôi là cha của hai đứa trẻ tuyệt vời và tôi yêu thích mọi thứ liên quan đến cả sư phạm và giáo dục. Có thể viết trong Mothers Today giúp tôi truyền lại tất cả những gì tôi học được trong những năm qua với tư cách là người cha và người chồng của một gia đình lộng lẫy.