Ana M Longo

Tôi sinh ra ở Bonn (Đức) vào năm 1984 và tôi là con gái của người Galicia và cha mẹ là người di cư. Những đứa trẻ đã và luôn là vật tham khảo trong cuộc đời tôi; Thực ra, tôi học Cử nhân Sư phạm vì từ nhỏ tôi biết rằng công việc của tôi phải liên quan đến họ, và tôi thậm chí đã từng là người chăm sóc trẻ em và giáo viên tư nhân trong một số trường hợp. Tôi yêu những gì tôi làm và tôi hy vọng điều đó được phản ánh trong các bài báo của tôi.