Valeria sabater

Tôi là một nhà tâm lý học và nhà văn, niềm đam mê của tôi là viết lách và trẻ em. Tôi giúp các em tăng cường các kỹ năng cơ bản, hòa nhập vào thế giới phức tạp này để các em học cách hạnh phúc và tự lập. Làm việc với họ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời không bao giờ kết thúc.