Nati garcia

Tôi là một nữ hộ sinh, một người mẹ và tôi đã viết blog được một thời gian. Tôi rất quan tâm đến mọi thứ liên quan đến thiên chức làm mẹ, nuôi dạy con cái và sự phát triển cá nhân của phụ nữ. Chỉ khi được cung cấp thông tin đầy đủ, chúng ta mới có thể quyết định điều gì là tốt nhất cho mình và gia đình.