maruuzen

Tôi có bằng cấp và là giáo viên về Truyền thông và tôi đã tham gia một số chương trình truyền hình dành cho trẻ em, tạo ra nội dung được thiết kế cho chúng. Đồng thời, mẹ và dì của trẻ em ở các độ tuổi và giới tính khác nhau, mang đến cho tôi tất cả các loại kinh nghiệm mà tôi cố gắng nắm bắt trong các bài viết của mình.