Miriam Guasch

Dược sĩ tốt nghiệp năm 2009 tại Đại học Barcelona (UB). Kể từ đó tôi đã tập trung sự nghiệp của mình vào việc tận dụng các loại cây cỏ tự nhiên và hóa học truyền thống. Tôi là một người yêu trẻ em, động vật và thiên nhiên.