Susana godoy

Bằng Ngữ văn Anh, yêu thích ngôn ngữ, nhạc hay và luôn tâm huyết với nghề giáo viên. Mặc dù nghề này có thể kết hợp với việc viết nội dung và đặc biệt là với nghề làm mẹ. Một thế giới mà chúng ta học hỏi, cảm nhận và khám phá mỗi ngày cùng với những đứa trẻ nhỏ của chúng ta, sẽ được chia nhỏ tại đây.