Mel Elices

Tôi là một nhà văn viết về tình mẹ, người chia sẻ kinh nghiệm, suy ngẫm và lời khuyên của mình về cách nuôi dạy con cái bằng sự tôn trọng, đồng cảm và yêu thương. Niềm đam mê giáo dục đã khiến tôi đầu tiên theo học ngành Giáo dục Mầm non và sau đó là bằng Sư phạm, nơi tôi học những nền tảng lý thuyết và thực tiễn của việc dạy và học. Nhưng sự tò mò của tôi (đến giới hạn không thể đoán trước) đã khiến tôi tự mình nghiên cứu các chủ đề liên quan đến giáo dục cảm xúc, kỷ luật tích cực và cách nuôi dạy con cái tôn trọng, mà tôi cho là cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con trai và con gái. Nhờ đó, tôi đã khám phá ra những cách hiểu mới và đồng hành cùng các con mình, dựa trên đối thoại, hiểu biết và tin tưởng. Và tôi quyết định chia sẻ những phát hiện, nghi ngờ và kinh nghiệm của mình với những ông bố bà mẹ khác, những người đang tìm kiếm một cách giáo dục có ý thức và nhân văn hơn.