Yasmina Martinez

Bà mẹ thực tế, Youtuber đôi khi và Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm cấp cao. Tôi đã hoàn thành ước mơ làm mẹ trẻ của mình, mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới, và tôi không thay đổi nó vì bất cứ điều gì! Tôi muốn được thông báo về tất cả các vấn đề hiện tại liên quan đến việc nuôi dạy những đứa trẻ nhỏ của chúng tôi và chia sẻ những gì tôi học được với tất cả các bạn. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng trẻ em ngày nay có thể thay đổi tương lai của Trái đất chúng ta.