Isikhokelo sokuthenga sabantwana

Isikhokelo sokuthenga sabantwana

Isikhokelo sokuthenga sabantwana

Ngaphambi kokuba umntwana wakho azalwe kuqhelekile ukuba wenze ukuthengwa kweothotho iimveliso eziya kuba yimfuneko ngokupheleleyo kwiintsuku zokuqala. Sithetha ngokukhwelisa umntwana, iithoyi zokuqala, iimpahla zabantwana, iibhedi zabantwana, izihlalo zemoto njalo njalo kwezinye izinto.

Ukuze ungalahleki kwiintengo ezininzi, kufuneka ucace gca malunga nokuba yintoni kanye kanye efunwa lusana lwakho; Oko kukuthi, zintoni ezo Ukuthenga umntwana ezo zibaluleke kakhulu.

Kwesi sikhokelo sokuthenga somntwana sikunika iingcebiso ezininzi zokukunceda xa ukhetha imveliso nganye.