Indlela yokufundisa iSoka kubantwana

Indlela yokufundisa iSoka kubantwana

Ukuba uthanda ukudlala imidlalo nomntwana wakho, sicebisa kweli candelo indlela yokufundisa abantwana ibhola ekhatywayo, ngeendlela ezilula nezisebenzayo.

Wenzani umntana ona 5 months

Wenzani umntana ona 5 months

Ukuba uthanda ukulandela amanyathelo okuguquguquka komntwana wakho, apha senza uphononongo lwento eyenziwa lusana oluneenyanga ezi-5

abantwana bepeyinta egadini

Indlela yokubamba kakuhle ipensile

Ngaba umntwana wakho ufunda ukubhala? Enye yezinto zokuqala ekufuneka uzigcine engqondweni ukwenza kube lula kuwe ukuba ufunde ukubhala ...

Yintoni i-hembrism

Yintoni i-hembrism

Ukuze sicacise intsingiselo yobufazi, apha sithumela zonke iingcamango eziseka ingcamango yeli gama.

Phupha ndikhulelwe

Phupha ndikhulelwe

Kukho abafazi abafumana umnqweno wokwenza usapho lube semthethweni. Ukuphupha ukuba ukhulelwe kunokunika izibonakaliso zento oyicingayo.

Yintoni iiplatelet

Yintoni iiplatelet

Iiplatelets yinxalenye efumaneka kwinkqubo yethu yegazi. Fumana indlela asebenza ngayo emzimbeni wethu.

Funda ukufunda

Indlela yokufunda ukufunda

Ukufunda ukufunda akuyondlwan’ iyanetha, njengoko abantwana bechitha ixesha elininzi befumana iileta yaye bephuhlisa ulwazi lokufunda nokubhala eklasini.

Xa abantwana besitya bodwa

Xa abantwana besitya bodwa

Ukuba uyazibuza xa abantwana bedla bodwa, sicacisa onke amathandabuzo. Uya kufumanisa yonke into abaya kuyenza kwinqanaba ngalinye ukuya kuthi ga kwiminyaka emihlanu.

Iingcambu zeMontgomery

Iingcambu zeMontgomery

Fumana ukuba zeziphi iibhubhu zeMontgomery kwaye kutheni ziphuma ngexesha lokukhulelwa komfazi. Uya kufumanisa ukuba banomsebenzi obalulekileyo.

Ukukhulelwa kunye nezinja

Ukukhulelwa kunye nezinja

Ngexesha lokukhulelwa, amathandabuzo anokuthi avele, kuquka ukukwazi ukunyamekela uhlobo oluthile lwesilwanyana okanye inja. Apha siphendula yonke lento.

Yintoni i-fetal lanugo

Yintoni i-fetal lanugo

Fumana ukuba yintoni i-fetal lanugo kwaye unokufunda ukuba kutheni ivela kwaye iziphatha njani kwisikhumba esibuthathaka somntwana wakho.

Yintoni icandelo lotyando

Yintoni icandelo lotyando

Ukubeleka ngotyando kuxhaphake kakhulu, enyanisweni, umntwana om-1 kwaba-4 uzalwa ngoqhaqho. Ezi zizigaba zalo msebenzi.

Ukuphalala kwegazi

Ukuphalala kwegazi

Fumanisa zonke iimpawu ezikhokelela ekufakeni igazi kunye nendlela onokuyahlula ngayo ukusuka exesheni.

Yintoni ukufinyela

Yintoni ukufinyela

Fumanisa ukuba kwenzeka njani ukufinyela ngexesha lokumitha komama okhulelweyo. Unokugqiba ukuba ungaya emsebenzini

Yintoni isibeleko

Yintoni isibeleko

Fumanisa ukuba sinjani isibeleko kwaye yeyiphi imisebenzi esihlala kuyo kumzimba womfazi. Lilo lodwa ilungu elinceda ekuveliseni ubomi.

https://madreshoy.com/el-respeto-y-la-asertividad-derechos-para-los-ninos/

Kutheni abantwana bam bengandimameli

Abazali abaninzi bayazibuza ukuba kutheni abantwana babo bengayihoyi. Xa sijongene nokwala, kufuneka sihlalutye iinkcukacha kwaye senze ngeengcebiso zethu.

Ukufikisa nokufikisa

Ukufikisa nokufikisa

Ukufikisa lithuba ekungeneni kwinqanaba lokufikisa. Ukuba ufuna ukufumanisa ukuba zahluke njani, ngena kwaye ufumanise.

Ungatya ntoni umntwana ona 5 months

Ungatya ntoni umntwana ona 5 months

Fumana ukuba umntwana oneminyaka engama-5 ubudala unokutya ntoni. Baza kuqala ngeziqhamo zabo kunye neecereals kwaye ngenxa yoku uya kuba nakho ukuqonda ngcono kakhulu indlela yokubonelela ngayo kubo.

Ukubeleka

Njani ukuhanjiswa

Umsebenzi wohlulwe ube zizigaba ezithathu, ukunyuswa, ixesha lokugxothwa, kunye nokuhanjiswa. Ngelo xesha, umntwana uza emhlabeni.

teen

 Xa kuqalisa ukufikisa

Ubutsha lelinye lawona manqanaba amahle kodwa antsonkothileyo kubantwana xa kufuneka baphile. Yazi xa iqala.

Ungena njani emsebenzini namhlanje

Ungena njani emsebenzini namhlanje

Ungena njani emsebenzini namhlanje unomahluko okwaqala kumashumi eminyaka eyadlulayo. Namhlanje yonke into ijongiwe kwaye ezinye izisombululo zenziwa.

Fundisa umntwana ukufunda

Ungamnceda njani umntwana afunde

Ukunceda umntwana afunde kwaye ahlakulele umkhwa olungileyo wokufunda, kuyimfuneko ukusebenzisa izikhokelo ezinje ngezi zilandelayo.

Kutheni iinwele zentombi yam zingakhuli

Kutheni iinwele zentombi yam zingakhuli

Ngelixa ezinye iintsana zizalwa zinenwele ezininzi, abanye bayazalwa kwaye baqhubeke ngaphandle konwele. Khangela ukuba kutheni iinwele zentombi yakho zingakhuli.

Omakwenziwe ngabantwana abangoozwilakhe

Omakwenziwe ngabantwana abangoozwilakhe

Ukuze singenzi impazamo yokukhulisa abantwana abangoozwilakhe, kufuneka sihlalutye iinkcukacha esizijongayo kwinqaku kwaye kufuneka kwenziwe ntoni ukunqanda oko.

Iindlela zokufundisa abantwana

Iindlela zokufundisa abantwana

Yazi indlela yokuba zikhona iindlela zokufundisa abantwana. Fumanisa ukuba ziindidi ezinjani kwaye zeziphi ezandleni zakho.

Udlala njani ngomntwana one-autistic

Udlala njani ngomntwana one-autistic

Ukuba umntwana wakho ukhethekile kwaye une-autism spectrum syndrome, ngokuqinisekileyo uya kuthanda ukwazi ukuba ungadlala njani kwaye ubambe umdla wakhe.

Ukuba ngumama kwi-40

Ungaba kanjani ngumama kwi-40

Ukuba ukhe wacinga ngokuba ngumama ukusukela kwiminyaka engama-40, usengayenza kunye neenzuzo ezininzi ekunikezelwa ngumzimba wakho.

Uthotho lokubukela njengentsapho

Ngaba uyazi uthotho olufanelekileyo ukuba ubukele kunye namalungu osapho lwakho? Apha sikunika ezinye izimvo zokubona zonke kunye.

Inkwenkwana eneminyaka emi-4 ubudala

Ukuphuhliswa komntwana oneminyaka emi-4 ubudala

Fumanisa ukuba inkwenkwe okanye intombazana eneminyaka emi-4 ubudala ikhula njani ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo. Uya kuthanda ukwazi ukuba zithini na ilizwe labo kunye neenkxalabo zabo.

Iincwadi zobufazi

Iincwadi zobufazi

Ukuxhotyiswa kwabo bonke abantu basetyhini kunye nokulingana kwabantu besini, apha sijonga ezinye zeencwadi zobufazi ukunika loo nto.

Utshintsho lomzimba xa ufikisa

Ngaba uyazi ukuba loluphi utshintsho olwenzeka emzimbeni xa ufikisa? Abantwana bajongana notshintsho oluninzi kwaye kungcono ukubalungiselela.

Ukungeva ebantwaneni

Ukungeva ebantwaneni

Ukungeva ebantwaneni kuyazibonakalisa ukusukela ngexesha beseziintsana ukuya kubantwana abasele bekhulile. Jonga ngokweenkcukacha ukuba ungayifumana.

Intombi yam sisidenge

Intombi yam sisidenge

Ukuba uqaphela ukuba intombi yakho isisiphatho esihle, ungasifunda ukuba ungene njani kule meko kunye nendlela yokujongana nale bump encinci.

Ukulala ngokuhamba ebantwaneni

Ukulala ngokuhamba ebantwaneni

Ukulala sisifo sokulala esidla ngokwenzeka ebantwaneni. Fumanisa ukuba kutheni isenzeka kwaye ungayinciphisa njani le meko.

Intombi yam ayihlali nabantu

Ngaba intombi yakho ayifuni ukuhlala nabantu? Esi sifo sinokunyangwa ukuba sibanjwe kwangethuba. Apha sithetha ngayo.

Ukwazi njani ukuba umntwana wakho wonwabile

Ungamnceda njani umntwana wakho onwabe

Fumanisa ukuba ngaba umntwana wakho wonwabile ngolu luhlu lwee-anecdotes ukufumanisa ukuba uyayithobela na imeko-bume esempilweni ekhaya nakubomi bakhe boluntu.

Usana lwam luyangxola kakhulu

Kutheni usana lwam lugquma kakhulu

Ukuba umntwana wakho uyabhomboloza yindlela yokubonisa iimvakalelo zakhe. Fumanisa ukuba kutheni isenzeka kwaye ufumanisa njani ukuba akuqhelekanga.

Unyana wam uphosa izinto

Kutheni unyana wam elahla izinto

Unyana wakho uphosa izinto, yonke into ayifumanayo ngesandla kwaye uyahleka, nangona ikwenza uphambane. Fumanisa ukuba kutheni isenza oko kwaye kufuneka wenze njani.

khwaza thetha

Kutheni unyana wam ekhwaza xa ethetha

Ukuba umntwana wakho uyakhala xa ethetha, ngakumbi ukuba ungaphantsi kweminyaka emi-6 ubudala, kuyinto eqhelekileyo, nangona kunjalo sikunika iingcebiso zokunciphisa ithoni yelizwi.

Abazalwana abangamawele

Amawele am akakhuli

Ukuba ucinga ukuba amawele akho akakhuli, thetha nogqirha wabantwana. Uya kukwazisa ukuba ukukhula kwabo kwanele okanye akunjalo.

abasanda kuzalwa

Amawele ngaphambi kwexesha

Ngaphezulu kwama-60% amawele azalwe ngaphambi kweeveki ezingama-37, oko kukuthi, bangamawele ngaphambi kwexesha. Oku kubeka umngcipheko othile, siza kukuxelela ngawo.

Usana lwam lurhubuluza lubuye

Usana lwam lurhubuluza lubuye umva. Kutheni isenzeka? Ngaba iqhelekile? Sikuxelela konke malunga neendlela zokukhasa ukuze ufunde okungakumbi.

umsebenzi wasekhaya womntwana

Unyana wam akanakukwazi

Ukuba umntwana wakho, uzolile okanye ukhuthele, akanakukwazi kwaye ichaphazela indlela aqhuba ngayo esikolweni, siza kukunceda ngeengcebiso eziluncedo.

abantwana be-cyber

ICyberkids: ezona mpawu ziphambili

Zeziphi ezona mpawu ziphambili zabantwana be-cyber? Ngaphandle kwamathandabuzo, ukusetyenziswa okuthile kwe-Intanethi kunye nokunxibelelana nokunxibelelana.