Umkhuhlane kwiintsana

Umkhuhlane kwiintsana

Umkhuhlane kwiintsana

Los ukubanda kwiintsana zezinye zeenkxalabo ahlala enazo umama. Iintsana azinawo amajoni omzimba aphucukileyo, yiyo loo nto bekhona amathuba okuba babanjwe yingqele okanye incinci.

Into ebaluleke kakhulu kukuba ungakhathazeki kakhulu. Ewe sinjalo abazali abatsha Kuqhelekile kuthi ukucinga ukuba umntwana wethu unesifo esibuhlungu xa kunokwenzeka ukuba unayo into ebandayo.

Into ekufuneka ndiyenzile?

Ukuba ukule meko, apha sikunika uthotho lweengcebiso ukuze wazi ukuba ungamnyamekela njani umntwana wakho kwaye umenze agqithe kubanda ngeyona ndlela intle kakhulu.