Maria

Nangona izifundo zam zigxile kwicandelo lemizi-mveliso, bendisoloko ndonwabela eminye imisebenzi efana nokufunda, ukubhala, ukupheka okanye ukulima. Kwaye ooMama namhlanje bandivumela ukuba ndidibanise abanye babo ukuze babelane ngamava kunye neengcebiso nani.