UNati garcia

Ndingumdlezana, ndingumama kwaye kudala ndibhala ibhlog. Ndixhalabile kakhulu ngayo yonke into enxulumene nokuba ngumama, ukukhuliswa kunye nokukhula komntu wasetyhini. Kuphela ngokwazi kakuhle apho sinokuthi sithathe isigqibo sokuba yintoni elungele thina nosapho lwethu.