UToñy Torres

Ukuba ngumzali lihlabathi elinomdla, eligcwele imiceli mngeni enokuba nzima ngamanye amaxesha. Uthando lwabantwana alunasiphelo, kodwa alusoloko lwanele ukusombulula imiba yemihla ngemihla. Ukuyifumana eluswini lwam kwandikhokelela ekubeni ndiphande ngakumbi malunga nokuba ngumama kunye nokuba ngumzali ohloniphekileyo. Ukwabelana ngokufunda kwam, kongezwe kumnqweno wam wokubhala, kuye kwaba yindlela yam yokuphila. NdinguToñy kwaye ndikukhapha kwihlabathi elinomdla elibizwa ngokuba ngumama. .