UPaula Ellazar

Umthandi wemvelo nezilwane. Kusuka emigwaqweni eholela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba. Kusuka olwandle, esihlabathini nasemvuleni. Futhi ikakhulukazi, umthandi wokubhala kusukela okokuqala iminwe yami ifika kukhibhodi. Ukubhala akugcini ngokubeka uhlamvu olulodwa eduze kolunye. Izindaba ezihehayo ziyatshelwa futhi umhlaba ongcono udalwe ngemisho emine nje. Ngingumuntu ophoqayo wokudala futhi, empeleni, ngingumqondo ongazinzile olangazelela ukuthola, ukufunda nokubeka konke ephepheni.