Maria

NginguMaría, owesifazane othanda amazwi nempilo. Kusukela ngisemncane ngangikuthanda ukufunda nokubhala izindaba, futhi ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi ngangikuthanda nokunakekela abanye. Nakuba ngingabatholi abantwana, kodwa ngike ngaba njengomama wesibili kubafana namantombazane amaningi engibe nenhlanhla yokukwazi nokuwaphelezela ekukhuleni kwawo. Ngakho-ke, lapho benginikeza ithuba lokubhala Madres Hoy, angizange ngikungabaze nakancane. Ngithole kuyindlela enhle yokwabelana nabanye besifazane ngokuhlangenwe nakho kwami, izeluleko zami, ukungabaza kwami ​​​​kanye nokufunda kwami ​​​​ngokumama nakho konke okuzungezile.