UMaria Jose Roldan

Umama, umeluleki wezokwelapha, i-psychopedagogue futhi unothando lokubhala nokuxhumana. Izingane zami zingifundisa ukuba umuntu ongcono futhi ngibone umhlaba ngenye indlela, ngenxa yazo ngifunda ngokuqhubekayo ... Ukuba ngumama kuyishintshile impilo yami, mhlawumbe ngikhathele kakhulu kodwa ngijabule njalo.