UMiriam Guasch

Usokhemisi uthweswe iziqu ngo-2009 e-University of Barcelona (UB). Kusukela lapho ngigxile emsebenzini wami ekusebenziseni izitshalo zemvelo kanye namakhemikhali endabuko. Ngingumthandi wezingane, izilwane kanye nemvelo.