Maria José Roldan

Mor, terapeutisk pedagog, psykopedagog og lidenskapelig om skriving og kommunikasjon. Barna mine lærer meg å være et bedre menneske og å se verden på en annen måte, takket være dem er jeg i kontinuerlig læring ... Morskap forandret livet mitt, kanskje mer sliten, men alltid lykkeligere.