dhallaanka dhaqdhaqaaqa xorta ah

Carruur iskeed u madaxbannaan, isku kalsoon, isku kalsoon. Calankan hoostiisa waxaa la dhigay aasaaska barbaarinta ixtiraamka leh, tan ugu dambeysa…