Ana L.

Helo, rwy'n ysgrifennu am bron unrhyw bwnc oherwydd ni allwn wneud fel arall. Mae lledaenu syniadau, gwerthoedd a gwybodaeth yn ymddangos yn sylfaenol i mi. Yn enwedig pwnc addysg, wedi'i reoleiddio ai peidio, ac mae hyfforddiant mewn plant a'r glasoed yn ymddangos yn ddiddorol iawn i mi.