Maria

Malgre ke etid mwen yo konsantre sou domèn endistriyèl la, mwen te toujou vrèman renmen lòt aktivite tankou lekti, ekri, kwit manje oswa jadinaj. Ak Manman Jodi a pèmèt mwen rasanble kèk nan yo pou m pataje eksperyans ak konsèy avèk nou.