Сусана годой

Англи хэлний филологи зэрэгтэй, хэл аманд дуртай, хөгжим сайтай, үргэлж багш мэргэжилтэй. Хэдийгээр энэ мэргэжлийг агуулга бичих, ялангуяа эх хүнтэй хослуулж болно. Өдөр бүр бяцхан үрсийнхээ хамт сурч, мэдэрч, нээдэг ертөнц энд эвдэрч сүйрнэ.

Сюзана Годой 197 оны 2017-р сараас хойш XNUMX өгүүлэл бичжээ