குழந்தைகளில் சளி

குழந்தைகளில் சளி

குழந்தைகளில் சளி

தி குழந்தைகளுக்கு சளி அவை ஒரு தாய்க்கு எப்போதும் இருக்கும் கவலைகளில் ஒன்றாகும். புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அதிக வளர்ச்சியடைந்த நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு இல்லை, அதனால்தான் அவர்கள் குளிர் அல்லது சிறிய சளி பிடிக்க பெரியவர்களை விட அதிகமாக உள்ளனர்.

மிக முக்கியமான விஷயம், அதிகப்படியான கவலைப்படக்கூடாது. ஆமாம் நாங்கள்தான் புதிய பெற்றோர் ஒரு சிறிய சளி இருக்கும் போது நம் குழந்தைக்கு கடுமையான நோய் இருப்பதாக நாம் நினைப்பது மிகவும் பொதுவானது.

நான் செய்ய வேண்டியது?

நீங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால், இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியான உதவிக்குறிப்புகளை வழங்குகிறோம், இதன்மூலம் உங்கள் குழந்தையை எவ்வாறு நன்கு கவனித்துக்கொள்வது மற்றும் முடிந்தவரை மிகவும் வசதியான வழியில் குளிரைக் கடந்து செல்வது உங்களுக்குத் தெரியும்.