Maria Madroñal

Tôi là mẹ của một ánh sáng đầy cảm hứng soi sáng mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Con trai tôi là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục học hỏi và phát triển với tư cách một con người cũng như một chuyên gia. Tôi đang theo học ngành sư phạm vì tôi đam mê giáo dục và phát triển trẻ em. Tôi muốn góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Yêu thích giáo dục, âm nhạc và cuộc sống nói chung. Tôi tin rằng mọi việc đều có mặt tốt và nếu không thì tôi sẽ lo tạo ra nó. Tôi là người theo chủ nghĩa tích cực trong những điều cực đoan, vì tôi nghĩ rằng với sự lạc quan và thái độ khó khăn có thể vượt qua được. Bên cạnh đứa con bé bỏng của tôi, mọi thứ đơn giản hơn nhiều, vì nó cho tôi sức mạnh và niềm vui mà tôi cần để tiến về phía trước.