سوزانا گودوی

درجه فلسفه انگلیسی ، عاشق زبان ، موسیقی خوب و همیشه با شغل معلمی. اگرچه این حرفه را می توان با نوشتن محتوا و به ویژه با مادر بودن ترکیب کرد. دنیایی که ما هر روز همراه با کوچولوهای خود می آموزیم ، احساس می کنیم و کشف می کنیم تا در اینجا تجزیه شود.