ناتی گارسیا

من ماما ، مادر هستم و مدتی است که وبلاگ می نویسم. من بسیار نگران همه چیز مربوط به مادری ، تربیت و رشد شخصی زنان هستم. تنها با آگاهی کافی می توانیم تصمیم بگیریم که بهترین کار برای ما و خانواده ما است.