Txooj Zeb

14 thiab ib nrab xyoo dhau los kuv tau ntsib kuv tus kws qhia ntawv zoo, ob xyoos tom qab tus neeg nyob ntawm nws lub npe (Sofia) tuaj rau lub ntiaj teb; Lawv tsis nyiam cov menyuam yaus ntawm kuv txoj kev npau suav vim tias lawv tau zoo dua ... Kuv zoo siab qhia koj yam ntawm qhov kuv kawm ... thiab rau koj los qhia rau kuv.

Macarena tau sau 259 kab lus txij li lub Peb Hlis 2015