Сузана бодој

Степен по англиска филологија, lубител на јазиците, добра музика и секогаш со вокација како наставник. Иако оваа професија може да се комбинира со пишување содржина и особено со мајчинството. Свет што секој ден го учиме, чувствуваме и откриваме заедно со нашите малечки, да се распаѓа тука.