Yasmina Martinez

Omm fil-prattika, YouTuber xi drabi u Tekniku tal-Laboratorju Superjuri. I wettaqt il-ħolma tiegħi li nkun omm żagħżugħa, kuljum hija avventura ġdida, u ma nbiddilha għal xejn! Inħobb inkun infurmat dwar il-kwistjonijiet kurrenti kollha rigward it-trobbija taċ-ċkejknin tagħna u naqsam dak li nitgħallem magħkom ilkoll. Nemmen bis-sħiħ li t-tfal tal-lum jistgħu jbiddlu l-futur tad-Dinja tagħna.