Mel Elices

Jag är en moderskapsskribent som delar med mig av sina erfarenheter, reflektioner och råd om hur man uppfostrar barn med respekt, empati och kärlek. Min passion för utbildning ledde till att jag först studerade Early Childhood Education och sedan en examen i pedagogik, där jag lärde mig de teoretiska och praktiska grunderna för undervisning och lärande. Men min nyfikenhet (till oanade gränser) fick mig att på egen hand undersöka ämnen relaterade till emotionell utbildning, positiv disciplin och respektfullt föräldraskap, som jag anser vara väsentligt för pojkars och flickors övergripande utveckling. Därmed upptäckte jag nya sätt att förstå och följa med mina barn, baserat på dialog, förståelse och tillit. Och jag bestämde mig för att dela mina fynd, tvivel och erfarenheter med andra mammor och pappor som letar efter ett mer medvetet och humant sätt att utbilda.