Macarena

14 at kalahating taon na ang nakaraan nakilala ko ang aking dakilang guro, makalipas ang dalawang taon ang isang tao na namuhay ayon sa kanyang pangalan (Sofia) ay dumating sa mundo; Hindi sila katulad ng mga bata sa aking mga pangarap dahil mas mahusay sila ... sabik akong sabihin sa iyo ang mga bagay tungkol sa natutunan ko ... at para sabihin mo sa akin.