Ana L.

Là một nhà tâm lý học chuyên về Trí tuệ cảm xúc và phát triển cá nhân, nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn các gia đình trên con đường hướng tới hạnh phúc về mặt cảm xúc. Trọng tâm của tôi là củng cố mối quan hệ gia đình và thúc đẩy các phương pháp nuôi dạy con cái tích cực nhằm nuôi dưỡng hạnh phúc và sự hòa thuận trong gia đình. Tôi tận tâm tạo ra những không gian an toàn nơi cha mẹ và con cái có thể cùng nhau học hỏi và phát triển, vượt qua những thử thách hàng ngày bằng tình yêu và sự hiểu biết. Tôi tin chắc rằng một gia đình đoàn kết là nền tảng cho một xã hội mạnh mẽ hơn, nhân ái hơn và tôi cố gắng mỗi ngày để biến lý tưởng này thành hiện thực hữu hình cho tất cả những ai tìm kiếm lời khuyên của tôi.