Ana L.

Xin chào, tôi viết về hầu hết mọi chủ đề vì tôi không thể làm khác được. Đối với tôi, việc phổ biến các ý tưởng, giá trị và thông tin dường như là cơ bản. Đặc biệt là chủ đề giáo dục, có quy định hay không, và đào tạo ở trẻ em và thanh thiếu niên dường như rất thú vị đối với tôi.

Ana L. đã viết 587 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX