การโฆษณา
น้ำผึ้งและทอกโซพลาสโมซิส

การบริโภคน้ำผึ้งในระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อท็อกโซพลาสโมซิสหรือไม่?

ในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้หญิงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการรับประทานอาหารของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาหารบางชนิดเป็นตัวแทน...

ไฮไลต์หมวดหมู่